100 hazugság

A Bűn szebb az Erénynél,
A Halál ős dáridó,
A hazugság versben megindít;
A Ma egy nagy hazugság,
A maszkok lehullanak,
A méz maró keserű,
A Van csak egy rossz álom,
Amely még szebbé fogja tenni
Amerre én megyek,
Amit igaznak hittem én,
Az élet: valami, vagy semmisem,
Az eljövendő álmokat.
Bennégnek a kifacsart gondolatok,
Csupa hazugság a szerelmünk,
Csupa öröm a szenvedésünk.
Egy átálmodott kárhozat,
Életetek, félek, hogy semmi sem.
Félt mindig, a ki sosem ártott
Folyvást szerelmi bánatot,
Ha szeretlek, akkor hazugság,
Hazugság a sírás, a bánat
Hazugság akkor minden, minden,
Hazugság minden álom ára,
Hazugság-fogytán és fele-uton,
Ismerd s utáld meg a világot.
Jóság, hüség: önzés, de gyáva.
Kérlek, ne zengjetek, poéták,
Könyet, sohajt, csillagsugárzást.
Könnyes arcunkon ezer álarc,
Lángot vetnek a hazugság-erdők,
Mások szemébe sose nézünk,
Miért sopánkodsz? Az egész ilyen.
Mint egy hazugság.
Ne gondolj véle: búban, üdvben,
Ne haragudj hát.
Nézz hidegen rá, megkövülten.
Óh, szerelem s kevéske kis mívem,
S a valóság a Volna,
S az életem, félek, hogy megunom,
S az igazság a Holnap,
S az összetörtnek hitt remény,
S édes íze a sónak,
S hűségről ne is szóljatok,
S kis stáció az Élet,
S legszebb Erény a Vétek.
Szép rímeknek ne higyjetek

A művészet, az irodalom, a költészet utánzás.
Semmi több.
Aki azt hiszi, hogy újat alkot, téved.
A versírás már létező elemek – szavak – kombinálása.
Semmi több.
Aki azt hiszi, hogy ehhez érzelmek kellenek, téved.
Egy számítógépnek nincs érzelmi élete.
Számára tízezer vers csak egy adatbázis.
Semmi több.
Egy számítógép nem ismeri a szavak jelentését.
Számára a hazugság csak nyolc karakter.
Semmi több.
Nem gondolkodik, amikor kiválogatja az idézeteket, amelyekben ez a szó szerepel.
Parancsot hajt végre.
Nem akar kifejni semmit, amikor abc szerint rendezi a sorokat.
Parancsot hajt végre.
Aki azt hiszi, hogy ennek a versnek mély filozófiai mondanivalója van, téved.
Minden mondanivalója az olvasó képzeletének és képzettársításainak a szüleménye.
Semmi több.

_________________________________________________________________
Rveiczky: Shopenhauer olvasása közben
Kosztolányi Dezső: Ördöngösök
Ady Endre:A nincsen himnusza
Ady Endre: Obsitot se kapok
Kosztolányi Dezső: Rímek
Dsida Jenő: Apokalipszis
Reviczky: Paralipomena
Ady Endre: Ha szeretlek